【CẨM NANG】ĐẶC QUYỀN VIP

2023-12-11 14:09:31
  • 【CẨM NANG】ĐẶC QUYỀN VIP

TÍCH NẠP LÊN VIP - NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG

------------------------

VÔ VÀN VẬT PHẨM SIÊU GIÁ TRỊ CHO NGƯỜI VIP

------------------------

  • VÌ SAO TƯỚNG QUÂN NÊN TÍCH LŨY ĐẠT VIP TRONG CHIẾN HỒN TAM QUỐC?
  • Tại Chiến Hồn Tam Quốc, khi Tướng Quân đạt cấp VIP tương ứng, không chỉ nhận được những đặc quyền riêng dành cho VIP mà còn nhận được các phần quà vô cùng giá trị bao gồm trang bị vô song và trang phục giới hạn

  • Tích lũy tiêu 1 nhận giá trị quà gấp 10, giúp chúa công có thể gia tăng chiến lực của mình nhanh chóng và mạnh mẽ hơn.

Cấp VIP

Thưởng chính

Thưởng thêm

VIP 0

Rương Tướng Đỏ (4)

Chùy Phá Quân <Tím>

Giày Phá Quân <Tím>

VIP 1

Rương Tướng Đỏ (Tất)

Giáp Phá Quân <Tím>

Mũ Phá Quân <Tím>

VIP 2

Rương Bảo Vật Đỏ

Đá Tinh Luyện Bảo Vật*500

Bạc*400 Vạn

VIP 3

Thời Trang Tím

Nam Cực Tiên Ông

Tinh Hoa Thời Trang*500

Đá Đột Phá*300

VIP 4

Trang Bị Đỏ

Kích Long Ngâm

Giày Long Ngâm

Đá Tinh Luyện - Cao*500

VIP 5

Trang Bị Đỏ

Giáp Long Ngâm

Mũ Long Ngâm

Đá Tinh Luyện - Cao*1000

 

VIP 6

Chiến Kỹ Đỏ

Dực Bác Vân Thiên

Mảnh Vạn Năng Tướng Đỏ*20

Bạc*700 Vạn

VIP 7

Trang bị Vàng

Mũ Vô Song

Đá Tinh Luyện - Cực*500

Bạc*800 Vạn

VIP 8

Trang bị Vàng

Kiếm Vô Song

Giáp Vô Song

Đá Tinh Luyện - Cực*500

VIP 9

Chiến Kỹ Đỏ

Phá Quân Hệ

Mảnh Vạn Năng Tướng Đỏ + Bạc

VIP 10

Thời Trang Đỏ

Dương Tiễn

Đá Thời Trang + Đá Tinh Luyện - Cực

VIP 11

Trang bị Vàng

Giày Vô Song

Cuộn Đồ Giám*200

Bạc*1200 Vạn

VIP 12

Thần Binh Vàng

Thương Long Đản

Lệnh Thần Binh

Bạc*1500 Vạn

VIP 13

Tướng Vàng Giới Hạn

Rương Chọn Mảnh Tướng Vàng*240

Đá Đột Phá*2000

Bạc*2000 Vạn

VIP 14

Chiến Kỹ Vàng

Cấm Đoạn Minh Thương

Mảnh Vạn Năng Tướng Vàng*100

Đá Tinh Luyện - Cực*1200

VIP 15

Thời Trang Vàng

Tôn Ngộ Không

Tinh Hoa Thời Trang*10000

Bạc*3000 Vạn

Quà Đặc Quyền các mốc VIP - Tích tiêu 1 nhận thưởng 10

 

  • ĐẠT MỨC VIP NHẬN NGAY TRANG PHỤC GIỚI HẠN DÀNH RIÊNG CHO LÃNH CHÚA
  • Đạt Vip 3 sở hữu ngay:

Hình 1: Trang Phục Tím -  Nam Cực Tiên Ông

  • Đạt Vip 10 sở hữu ngay

Hình 2: Trang phục Đỏ - Dương Tiễn

  • Đạt Vip 15 sở hữu ngay

Hình 3: Trang Phục Vàng - Tôn Ngộ Không